Sunday, June 23, 2024
بهداشت دوستی و زناشوئی
Minimize
بهداشت دوستی و زناشوئی
 
هدف از این مطلب آنست که فرد بتواند با استفاده ازنشانه های ارائه شده ضمن شناختن و رفع عصبیت های خود در این زمینه از وجود عصبیت ها در همسر و دوست خود نیز آگاه شده و از عوارض آن در امان بماند.
 
 
مثالها و نمودها:
 
1-   عناد به خود و تعکیس آن:
 
    دائم از طرف مقابل ایراد می گیرد،
    به او سرکوفت می زند،
     او را مقایسه می کند،
    خود را برتر از او می بیند.
 
2-    باورهای غلط
 
      1) زن نباید اجازه دهد که شلوار مرد دوتا شود.
      2) مرد مرد است، حتی اگر یک سرو دو گوش باشد.
      3) گربه راباید دم حجله کشت.
      4) آن کسی زرنگ است که طرفش خر کند و سوارش بشود.
 
3-     پارنویا:
4-      
    دائم در این ترس به سر می برد که نکند همسرش به او خیانت می کند. در این حالت لازم است که تمرین حسن جوئی از خود از خود و مهر به خود کند.
     اما گاهی ممکن است فرد همسر خود را در حال خیانت به خود به بیند. در این صورت ضرورت دارد که حتما با یک روانپزشگ مشورت نماید.
 
4 ) تعکیس و سرزنش طرف مقابل برای توجیه رفتار غلطی است که از خودمان سرزده.
 
     آزار ذیحقی به ما این اجازه را می دهد که برای فرار از دیدن اشتباهات خود و به عهده گرفتن مسئولیت اشتباهات خود، دیگران را مقصر قلمداد کرده و آنها را سرزنش کنیم.
 
 
5 ) توقعات عصبی
      
       انتظار دارد که هر چه می خواهد برایش فراهم کند،
       مطابق میل او عمل کند،
       ولی خودش اصلا توجهی به خواسته های او ندارد،
       یا اصلا به ذهنش خطور نمی کند که او هم باید به خواسته های      
       همسر یا دوستش توجه کند.
 
 
 
8 ) رنجشها
 
       وقتی هر یک از طرفین قادر نیست به دیگری احترام بگذارد و     
       و محبت کند،
       و حتی به دیگری زخم غرور می زند رنجش پیش می آید که اگر   
       با استفاده از تکنیکهای آن رنجش زدائی نشود، شیرازه دوستی
       و زناشوئی از هم می پاشد.
 
9 ) دهن بینی ها واجازه دادن به دیگران برای دخالت در
       زندگی خود
 
       فرد دهن بین پیوسته اختیار دوستیها و روابطش دست دیگران
       است. و قادر نیست بر اساس میل باطنی و به تشخیص خودش
       زندگی مشترک و دوستیهایش را مدیریت کند.
       خانمی به دلیل اینکه فرد دیگری که بسیار به زندگی این خانم
       حسادت می کرد گفته بود " همسرت اصلا در شان تو نیست"،
       از  همسرش جدا شد.
 
10) انتقام جوئی ها
 
        اگر در روحیه فرد حس انتقامجوئی که ناشی از عصبیتها و تجربه
        های گذشته است وجود داشته باشد، قبل از اینکه در مورد هر
        رنجش و کدورتی فکر کند و دنبال راه حل بگردد، سریعا به فکر
        انتقامجوئی و تلافی برآمده و زندگی خود را سیاه می کند.
 
11) غرورها
 
        وجود غرورها فرد را شکننده و آسیب پذیر می کند، طوری که   
        حتی ممکن است حسن رفتار همسر و یا دوست خود را به
        غلط سوء نظر تعبیر کرده و رفتار اشتباهی از خود نشان دهد.
        مثلا خانمی که با مادر شوهرش در یک ساختمان بود، هر وقت
        غذائی تعارفی می آورد او فورا یک غذائی که خوب بلد بود می
        پخت و می برد و می گفت این را بردم که به فهمد من غذا
        پختن بلدم.
        خانم دیگری می گفت هر وقت میروم منزل مادر شوهرم او می
        گوید این کار را اینطور و فلان کار را فلانطور انجام بده، من هم
        میروم می نشینم جلوی تلویزیون و پشتم را می کنم به آنها.
        و انتظار داشت که رابطه اش با وی خیلی هم مهر آمیز باشد.
        در حالیکه در هر دو این موردها غرور دانائی حاکم بود روابط را
        تخریب می کرد.
 
 
 
12) شرطی ها
 
       شرطی ها که عبارت باشند از:
             شرطی به شش آفت دوستی
             شرطی به قید
             شرطی به صدای بلند
             شرطی به قیافه ای خاص
             شرطی به کلماتی خاص
             شرطی به رفتارهائی خاص
        باعپ رفتارها و عکس العمل های نا مناسب با موضوع شده و
        به دوستی آسیب می زند.
       
        مثلا: فرد می گوی: "عزیزم" ودر جواب می شنود: "زهرمار"
        فقط به دلیل شرطی ای که این فرد از قبل به این کلمه داشته.
 
13) تصویر ذهنی والگوهای ذهنی غلط یا عصبی
 
        فرد به دلیل تصویر ذهنی غلطی که از خود دارد و خود را
       ناخواستنی ویا نالایق می داند وقتی به اظهار محبت و یا از او
       تعریف می شود، باور نکرده و به مخاطب خود مشکوک می
       شود.
       ویا بر عکس در مقابل هر تعریف و تمجید بی جائی در عرش سیر
       می کند.
      
14) عادت به دروغ گوئی
 
        عادت به دروغگوئی بنیاد دوستی و زندگی مشترک را به باد می
       دهد و اعتماد و  امنیت را نابود می کند. شاید کسی فکر کند که
       ماهرانه دروغ می گوید، ولی کاملا در اشتباه است.
 
15) عادت به باز گو کردن همه مسائل حتی آنهائی که مخل و
       مضر به ارتباط دو طرف است.
      راستگوئی خصلت بسیار پسندیده ایست، ولی به این مفهوم
      نیست که ما همه چیز را با همه کس به زبان بیاوریم. در این
      مقوله لازم است که اصل دایره های محدوده ها را رعایت کنیم:
      دایره اول محدوده شخصی خودمان است و به هیچ کس دیگری        
      ربط ندارد.
      دایره دوم دایره نزدیکان درجه یک ما است. مثل مادر، پدر، خواهر،
      برادر.
      دایره سوم همسر و دوست بسیار بسیار صمیمی که محرم
      راز ماست.
      دایره چهارم سایر دوستان.
      دایره پنجم همکاران و غیره.
16) از خود بیگانگی
 
 
        فرد از خود بیگانه در لحظه حال خود را نمی فهمد:
        عصبانی است، خوشروئی و محبت می کند.
        می خواهد مهر بورزد، پرخاش می کند.
        می خواهد حق خود را بگیرد، گذشت می کند.
        در اشتیاق دیدن کسی می سوزد، کناره می گیرد.
 
17) سلطه جوئی
        فرد سلطه جو همه را در اختیار و گوش به فرمان می خواهد و
        هر کس غیر از این کند، باید حقش را کف دستش بگزارد.
 
18) اعمال شش آفت دوستی
 
        فرد به خود اجازه می دهد که با دیگران هر رفتار توهین  و
        تحقیر آمیز، تحمیل کننده داشته و پیوسته از آنها مچ گیری
        کرده، ملامتشان کند و با آنها در همه موارد مخالفت کند.
 
19) نداشتن قدرت نه گفتن
   
        وقتی فرد قدرت نه گفتن ندارد، پیوسته دچار احساس اجحاف
       شده و در مواقع نا مناسب رفتار پرخاشجویانه کرده و ارتباط خود
       را تخریب می کند.
 
20) عدم اعتماد به خود و طرف مقابل
 
        فردی که اعتماد به خودش ندارد به دیگران هم نمی تواند
        اعتماد کند. در نتیجه تمرین تکنیکهای بالا بردن اعتماد به نفس
        به بهبود روابط او کمک می کند.
 
21) عدم قبول طرف همانطور که هست
 
        بسیار از افراد فکر می کنند که می توانند دوست و یا همسر
       خود را مطابق میل خود تغییر دهند، در حالیکه غیر از تحمیل به
        وی کار دیگری نمی توانند بکنند، که این خود مخدوش سازنده
        دوستی و زناشوئی است. به جای آن لازم است سعی کنیم
        او را آنطور که هست بشناسیم، به علائق و خواسته هایش
        احترام گذاشته و توجه کنیم.
 
 
 
 
22) بایدها ونبایدهای عصبی
 
        بایدها و نبایدهای عصبی آن روی سکه غرورهای ما است که ما
        را وادار می کند که خودمان و دیگران مجبور به انجام کارهائی
        بکنیم که نه لازم هستند و نه اصیل و حتی گاهی خسارت بار
        که حتی نابود کننده ارتباط دوستی و زناشوئی و زندگی دو
        طرف است.
22) نداشتن تولرانس
 
        داشتن تولرانس در همه امور زندگی شایسته و بایسته است، چه رسد به ارتباط دوستی و زناشوئی.
 
23) مقایسه کردن ها 
 
        اولین کسی که خودش را مقایسه کرد شیطان بود که وقتی خدا انسان را آفرید به همه دستور داد که به این موجود احسن الخالقین سجده کنند، شیطان خودش را با انسان مقایسه کرد و به خدا گفت که من از او بهترم چرا باید به او سجده کنم؟ خدا هم برای این قیاس مع الفارق و نافرمانی او را راند.
پس مقایسه کاری شیطانی و نابود کننده زندگی، دوستی و زناشوئی است.
 
24) ابراز مهر بیش از اندازه وبدون اختیار.
 
        ابراز مهر و دوستی وقتی کنترل نشده و بی اختیار است عوارضی ایجاد می کند که برای هر دو طرف اذیت کار خسارت بار می شود. از جمله اینکه:
در طرف مقابل ایجاد سیری از سهل الحصولی ایجاد می کند،
توقع وی رابالا می برد،
خود فرد را دچار احساس اجحاف می کند،
مهر به خود و مهر به دیگران را کم می کند،
فرد احساس قربانی بودن می کند.
 
25) عدم ابراز مهر
 
عدم ابراز مهر در مخاطب توهم ناخواستنی بودن ایجاد می کند،
خود فرد هم فراموش میکند که چقدر این موجود برایش عزیز است.
 
26) بددهنی وهرز گوئی
 
بددهنی و هرزگوئی نه تنها به طرف مقابل آسیب رسانده و در او
ایجاد انزجار می کند، بلکه خود شخص هم احساس بی شخصیتی
و الابالی گری می شود و حس احترام به خودش را از دست می دهد.
 
27) عدم رعایت حقوق طرف مقابل
 
یکی از مهمترین عوامل تحکیم کننده مهر و دوستی رعایت حق و حقوق یکدیگر است. ای امر باعث ایجاد حس احترام به خود و دیگری و اعتماد متقابل می شود.
 
28) احساس عدم امنیت و اعمال احساس عدم امنیت
 
وقتی در ارتباطی احساس عدم امنیت هست به این مفهوم است که هر لحظه ممکن است زلزله ای دهشتناک  همه چیز را  تخریب کند و همه را از هستی ساقط کند.
آیا این زندگی قابل تحمل است؟
 
29) تکرار الگوهای رفتاری غلط پدر و مادرمان. مثلا رفتار پدر یا مادر سالارانه
 
هرچند که ممکن است ما به بعضی از رفتارهای پدر و یا مادرمان انتقاد داشته باشیم و تصمیم بگیریم جور دیگری عمل کنیم، ولی ناخودآگاه طبق همان الگوهای رفتاری والدینمان عمل می کنیم، مگر اینکه کوشش کنیم عادتهای رفتاری خود را مشاهده کرده و جایگزین کنیم.
 
 
30) پرتوقعی و قدر نشناسی
 
وقتی کسی قادر به دیدن زحمات اطرافیان خود نیست و زحمات آنها را در حکم انجام وظیفه می داند، محیط را متشنج و سرد و بی روح و افسرده می کند. در حالیکه کم کردن توقعات و دیدن زحمات دیگران هم خود فرد و هم اطرافیانش را شاد و دلگرم می کند.
 
31) نداشتن حس همکاری
 
همکاری کردن با دیگران مهر انسان را نسبت به خودش و دیگران زیاد می کند، در حالیکه عدم همکاری، حس تکبر را در خود فرد و تنفر را در اطرافیان ایجاد می کند.
 
32) عدم درک طرف مقابل
 
دوستی و محبت موقعی عمیق می شود که هر یک از طرفین سعی کند که دیگری را همانطور که هست به بیند و درکش کند. در غیر این صورت دوستی سطحی مانده و نه تنها عمقی پیدا نمی کند بلکه گاهی تبدیل به نقار و نفرت هم میشود.
 
33) مطلق گرائی و لجاح و یک دندگی
 
فردی که مرغش یک پا دارد و در مقابل دیگران هیچ انعطافی ندارد
دافعه بالائی دارد، در حالیکه انعطاف پذیری هم دلها را به هم نزدیک می کند و هم همه احساس می کنند که دیده شده و ارج گذاشته
می شوند.
 
34) خود بینی وخود محوری
 
خود بینی و خود محوری، انسان را تبدیل به موجودی لجوج و یک دنده، پر توقع و از خود راضی می کند که غیر از خودش دیگران را نمی بیند و حاصلی جز تنفر از خودش و فراری دادن دیگران ندارد.
 
35) حسادت
 
تنها حاصل حسادت، رنج و نفرت و دوری و بیزاری است.
 
 
36) عدم احترام به خود و یا به طرف مقابل
 
کسی می تواند به دیگران احترام بگذارد که به خودش احترام میگذارد
و کسی که به دیگری احترام نمی گذارد حتی اگر اظهار عشق و دوستی کند، عاشق و دوست نیست.
 
36) سرکوفت زدن به طرف مقابل
 
سرکوفت زدن به دیگری دقیقا همان تعکیس احساس حقارت است و دوستی با سرکوفت زدن جمع پذیر نیست.
 
 37) عیب جوئی و برملا کردن ضعفها, کاستی ها, و معایب طرف مقابل
 
دوست واقعی عزیزش را همانطور که هست با همه عیبها، ضعفها، و کاستی هایش دوست دارد و به جای عیب جوئی سعی در رفع معایب و ضعفها و کاستی هایش می کند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
در جدول زیر برای هر یک از موارد فوق جایگزین ارائه شده است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عوامل اصیل اثر گذار دربهداشت دوستی
عوامل عصبی اثر گذار درتخریب دوستی
تمرین مهر به خود ودیگران.
1 ) عناد به خود وتعکیس آن که می شود عناد به دیگری.
تمرین وتلقین این باور که دوستی وزناشوئی ارتباطی دو سویه است برای احساس و ابرازمهر، رشد و بالندگی، همدلی و همراهی درسعادت، سلامت، توفیق، شادی ودر ناکامیها، بیماریها، ودلتنگیهاو نه میدان جنگ است و نه عرصه ای برای کلاه سر هم گذاشتن و از هم سوء استفاده کردن. 
2 ) باورهای غلط.
      1) زن نباید اجازه دهد که شلوار مرد دوتا شود.
      2) مرد مرد است، حتی اگر یک سرو دو گوش باشد.
      3) گربه راباید دم حجله کشت.
 
تمرین اعتماد به نفس و اعتماد به دیگران.
3 ) پارنویا.
واکنش سنجی سرزنش خود ودیگران.
4 ) تعکیس وسرزنش طرف مقابل برای توجیه رفتار غلطی که از خودمان سرزده.
بررسی میل من و حق من وکوشش در درک نیازهای همسر یا دوست.
5 ) توقعات عصبی.
ریشه یابی ترسها مثل : ترس از تنهائی، زخم غرور، از دست دادن تائید و مهر دیگری.
6 ) ترسها.
ریشه یابی اضطربها که معمولا همان ترسهای درونی شده اند.
7 ) اضطرابها.
رنجش زدائی و بیان گله ها با استفاده از فن گله.
 
8 ) رنجشها.
پرورش عادت به حفظ حریم زندگی خود و اجازه ندادن به دیگران برای دخالت در آن.
9 ) دهن بینی ها واجازه دادن به دیگران برای دخالت در زندگی خود.
تمرین مهر اصیل به خود ودیگران و رنجش زدائی و تمرین عفو
10) انتقام جوئی ها.
شناخت غرورها وتعیین جایگزین برای آنهاوتمرین روی جایگزین های مناسب.
11) غرورها.
شناخت شرطی ها وتعیین جایگزین مناسب برای آنها وتمرین روی آن.
12) شرطی ها.
 
 
 
شناخت تصویر ذهنی های غلط وتعیین جایگزین برای آنها وتمرین روی اعمال جایگزین ها.
13) تصویر ذهنی والگوهای ذهنی غلط یا عصبی.
تمرین صداقت و یا سکوت به جای دروغگوئی.
14) عادت به دروغ گوئی.
تمرین شناخت محدوده ها: یعنی محدوده شخصی، دوستان، اقوام، همسر و.....
15) عادت به باز گو کردن همه مسائل حتی آنهائی که مخل و مضر به ارتباط دو طرف است.
تمرین باز یابی احساسات اصیل خود.
16) از خود بیگانگی.
تمرین دیدن ورعایت حقوق، امیال، خواسته ها و نیازهای دیگران.
17) سلطه جوئی.
دادن سه میم مثبت ورعایت طلسم تصا.
18) اعمال شش آفت دوستی.
تمرین گفتن نه به روش مطلوب و مهرآمیز.
19) نداشتن قدرت نه گفتن.
تمرین اعتماد کردن به خود و به طرف مقابل.
20) عدم اعتمادبه خود وطرف مقابل.
تمرین در دیدن حسنهای او وخودمان و پذیرفتن او و خودمان همانطور که هستیم.
 
 
 
 
21) عدم قبول طرف همانطور که هست.
 
واکنش سنجی عمل ها وعکس العمل هایمان که با موضوع نمی خواند. مثلا خشم، افسردگی، احساس اجحاف، احساس فریب، حسادت، زخم غرور، محاوره درونی شدید و ... برای یافتن بایدها ونبایدها یمان
22) بایدها ونبایدهای عصبی.
تمرین تولرنس وحلم.
22) نداشتن تولرانس.
تمرین در دیدن حسنهای او وخودمان و پذیرفتن او و خودمان همانطور که هستیم.
23) مقایسه کردن ها.
تمرین جیره بندی مهر.
24) ابراز مهر بیش از اندازه وبدون اختیار.
تمرین و تصویر کردن خود در حالت ابراز مهر.
25) عدم ابراز مهر.
تمرین استفاده از کلمات زیبا و شیرین.
26) بددهنی وهرز گوئی.
تمرین، تمرین، تمرین و تمرین دیدن و فهمیدن میل خود و حق خود.
27) عدم رعایت حقوق طرف مقابل.
تمرین و تلقین اینکه" در جهانم هم چیز عالیست و من در امنیت وآسایش کامل هستم".
 
28) احساس عدم امنیت و اعمال احساس عدم امنیت. 
1) پرورش دادن روحیه مذاکره ومشاوره در خود واطرافیان.
2) جایگزین گذاردن برای رفتارهای ناپسند پدر و مادرمان.
29) تکرار الگوهای رفتاری غلط پدر و مادرمان.
مثلا رفتار پدر یا مادر سالارانه.
 
1) تمرین، تمرین، تمرین و تمرین دیدن       و فهمیدن میل خود و حق خود.
2) تمرین کم کردن توقعات خود.
3) تمرین قدر شناسی
30) پرتوقعی وقدر نشناسی
 تمرین عملی و عمدی همکاری با دیگران.
 
31) نداشتن حس همکاری.
1) تمرین دیدن ورعایت حقوق، امیال،        خواسته ها و نیازهای دیگران.
2) توجه به علائق طرف مقابل
3) توجه به آنچه که طرف مقابل از آن       بدش می آید.     
32) عدم درک طرف مقابل.
تمرین دیدن ورعایت حقوق، امیال، خواسته ها و نیازهای دیگران وقبول اینکه من هم ممکن است اشتباه
کنم و اشکالی هم ندارد که اشتباه کنم.
33) مطلق گرائی ولجاح ویک دندگی.
قراردادن خود به جای طرف مقابل ودیدن مسائل از دیدگاه او.
34) خود بینی وخود محوری.
پیدا کردن موارد حسادت و برطرف کردن آن.
35) حسادت
کوشش در احترام به علائق, باورها, خواسته ها سلائق و افکار و عقاید خود و طرف مقابل.
36) عدم احترام به خود ویا به طرف مقابل.
حسن جوئی کردن و تشویق طرف مقابل.
36) سرکوفت زدن به طرف مقابل.
رازداری و حفظ حریم یکدیگر و حفظ الغیب یکدیگر.
37) عیب جوئی وبرملا کردن ضعفها, کاستی ها, و معایب طرف مقابل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation