Friday, May 24, 2024
تمرین های کتاب شفای کودک درون
Minimize

1-      با دست غیر مسلط بنویسیم:

 به خودم اجازه میدهم که کودک درونم نمایان شود و می گذارم که احساسهایم را احساس کنم و بگویم که من خوبم

تصویر کودک درونمان را با دست غیر مسلط بکشیم

2- با دست مسلط حال کودک درون را بپرسیم و با دست غیر مسلط  از جانب کودک درون صحبت کنیم.

   از حالش و از کارهایی که دوست دارد بکند بپرسیم. 

 

 

هنر , زبان مشترک تمام آحاد بشر است و هر کودکی از هر نژاد و هر طبقه قبل از فراگیری خواندن و نوشتن نقاشی می کند.

 

 

بازیهای خلاقانه

1-      لوازم:

        یک دسته کاغذ سفید

        یک دسته کاغذ کاهی

ماژیکهای رنگی

مداد شمعی یا مداد رنگی

گل مجسمه سازی

قیچی

تقویم یا سررسید نامه شخصی

مجلات عکس دار

چسب

پلاستیک های سر انگشتی برای فرو کردن انگشت در جوهر

مقوا برای نقاب درست کردن

نوار موسیقی و پخش صوت, نوار خام و ضبط صوت

یک دفتر برای گردآوری تمرینها

می توان در هر زمان تمرینها را تکرار کرد. هرچه بیشتر, بهتر و در فضایی امن و آرام .

بازیهایمان را در دسترس کسانی که نسبت به ما آکنده از داوری اند و می کوشند احساسها, اندیشه ها و رفتارمان را کنترل کنند, قرار ندهیم چون بسیار مخرب است

 

1-     در یک محیط امن بنشینیم

2-     جایی زیبا و مورد  علاقه مان را برای ملاقات با کودک درونمان در نظر بگیریم و سعی کنیم کودک درونمان را آنجا ببینیم

3-     با دست غیر مسلط او را بکشیم

4-     بعد از کشیدنش چه احساسی داشتیم؟

این کودک چه چیز بما میگوید؟

5-     در برگ دیگر با دست مسلط نظرمان را درباره اش بنویسیم.

 

به تصویرکودک درونمان بنگریم و با استفاده از هر دودست با او مکالمه کنیم نامش را بپرسیم

سن و سالش را

بپرسیم چه چیز را با ما میخواهد در میان بگذارد

آنچه را دوست دارد

آنچه را دوست ندارد

آنچه را که از ما میخواهد

آنچه را که از ما نمیخواهد

بخواهیم که تصویر آنچه را که در این زمان بیش از هر چیز دیگر میخواهد بکشد.

تصویر ها را در جایی بگذاریم که بتوانیم ببینیم.

 

ملاقات با کودک آسیب پذیر درون

در محلی امن و به دور از کسانی که آزارنده اند,  با کودک آسیب پذیر درونمان ملاقات کرده و ار او احساسش را بپرسیم

بپرسیم چه کاری برایش می توانیم انجام دهیم

بخواهیم واضح و روشن به ما بگوید که چه میخواهد

وقتی بیمار هستیم و یا درد داریم کودک آسیب پذیردرونمان نیاز به گفتگو دارد. با عضو دردناک و بیمارمان گفتگو کنیم و به آن مهر بدهیم و از آن تشکر کنیم.

با دست غیر مسلط تصویر عضو دردناک را بکشیم و با آن صحبت کنیم و به درد دلش گوش کنیم.

از آن بپرسیم که چه کنیم تا احساس بهتری داشته باشند.

نگرانی از عدم توانایی تامین معاش, کودک درونمان را مضطرب می کند.

حتی ممکن است متمکن باشیم ولی کودک درونمان آسیب پذیر درونمان احساس امنیت معاش نکند و این اضطراب در او باشد.

 

کودک خشمگین درون

1-     با دست مسلط بپرسیم از چه عصبانی است

2-     با دست غیر مسلط پاسخ دهیم

3-     با دست مسلط بپرسیم به هنگام خشم او چه کنیم؟

4-     با دست مسلط بپرسیم به هنگام خشم او چه احساسی داشته باشیم؟

5-     با خمیر بازی خشمش را عیان کند: آنرا بکوبد, ضربه بزند, صاف کند, له و لورده کند, گل بازی کند, به بالش و کوسن مشت بزند.

6-     خشممان را به صورت نقاب درست کنیم و جلوی آینه صداهای وحشتناک در آوریم و به کودک درونمان احترام بگذاریم.

7-     فعالیت جسمانی, رقص خودانگیخته و فی البداهه راههایی برای ابراز خشم است.

 

کودک خودخواه درون

 

بچه لوس درون ما که هرچه می خواهد همان لحظه می خواهد.

شیطنت, باریگوشی , حساسیت عاطفی و تخیلی پرورش یافته خصائص مثبت کودک خودخواه درون و باعث نبوغ و خلاقیت می شود.

- حکمرانی این کودک به سرتاسرعمر و زندگیمان جنبه منفی آنست.

- گوش سپردن به آن جنبه مثبت و سازنده، و سرسپردن به آن جنبه مخرب و بر باد دهنده زندگیمان است.

والدین این کودک:  نکوهشگر

خویشتن دار

بروز ندادن عواطف خود(مثبت یا منفی)

انتظار بالا و غیرواقع بینانه از فرزند

تحسین و تشویق نکردن فرزند به خاطر کار خوبش

هیچگاه هیچ چیر به اندازه کافی برایشان خوب نبوده

تمرین:

به کودک خودخواه درونمان اجاره دهیم که خواسته ها , احساسات و عواطفش را بیرون بریزد و به هرکه و هرچه می خواهد اعتراض کند.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

والد مهرآمیز درون

 

پوزش نامه: با دست مسلط پوزش نامه ای به کودک درون بنویسیم و بگوییم که داریم یاد میگیریم از او بهتر مراقبت کرده و از اینکه نیاز ها و خواسته هایش را با ما درمیان گذاشته تشکر کنیم و قول دهیم که به خواسته هایش عمل کنیم.

لوازم مورد نیاز:

قلم , کاغذ و ماژیکهای رنگی

1-     نامه ای عاشقانه به کودک درونتان بنویسید. همه ویژگیهای یکتا و منحصر بفرد کودک درونتان را مورد تحسین قرار دهید و به او بگوئید که تا چه اندازه دوستش دارید .

به او بگوئید برای مراقبت بهتر از او چه میکنید و قصد دارید در آینده چه کارهایی برایش بکنید.

2-     اگر درزندگی شخصی را می شناسید که با او و در کنارش احساس ایمنی می کنید, از او بخواهید که نامه مهرآمیز درونتان را  به صدای بلند برای کودک درونتان بخواند تا احساس خوب آنرا تجربه کند.

3-     تصویر والد مهرآمیز درونتان را در حال توجه و مراقبت از کودک درونتان بکشید و آنرا جایی بگذارید که اغلب ببینید.

 

مراقبت از کودک درون

1-     از کودک درونمان بپرسیم در این زمان از زندگیمان چه نوع مراقبت نیاز دارد.

2-      برای خواسته هایی که پاسخ می دهد برنامه ریزی کنید.

 

شخص مهرآمیز

1-     به شخصی بیندیشیم که در زمانی از زندگیمان احساس کرده بودیم که مورد محبت و مراقبت او قرار گرفته بودیم.

2-      تصویر خودمان و او را  بکشیم.

3-     با دست غیر مسلط اجازه دهیم که کودک درونمان احساسش را از محبت آن شخص بنویسد.

4-     اجازه دهیم کودک درونمان  در مورد آنچه که ناراحتش میکند مطلب بنویسد.

 

کودک خشمگین درون

به کودک خشمگین درونمان محبت کنیم.

---------------------------------------------------------------------------------------

والد حمایتگر

1-     با دست غیر مسلط والد حمایتگر خود را بکشید که از کودک درونتان در مقابل آزار و فشار دنیای خارج حمایت می کند.

2-     گفتگویی را بنویسیم که کودک درونمان به والد حمایتگر می گوید که در کدام زمینه ها نیاز به حمایت دارد.

3-     به روش گشتالت درمانی هم نقش خود و هم نقش سایر افراد یا ارکان زندگیمان را بازی کنیم.(می توان این کار را در حضور یک فرد امین انجام داد.

4-     تصویر یک نماد برای حمایت را با دست غیر مسلط بکشیم. بعلاوه نوع حمایتی که از او انتظار داریم.

5-     حمایت الهی با مراقبه و دعا  - یگانگی با همه موجودات, آگاهی وحدت یا ضمیر درون, خویشتن خویش, ضمیر برتر

---------------------------------------------------------------------------------------

 

والد نکوهشگر درون

 

1-      با دست غیر مسلط تصویر والد نکوهشگر درون را بکشید.

2-      با دست مسلط دستورات والد نکوهشگرتان را بنویسید.

3-      با صدای بلند دستوراتش را بخوانید.

4-      با دست غیر مسلط واکنشهای کودک درونمان نسبت به والد نکوهشگررا بنویسید.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

مراد دل

 

1-     با دست غیر مسلط مراد دل کودک درونمان را بنویسیم.

2-     با دست مسلط عقاید و نظریات والد نکوهشگرمان را در مورد مراد دلمان بنویسیم.

3-     با دست غیر مسلط گامها و اقداماتی را که در پیش می گیریم تا کودک درونمان به مراد دلش برسد را می نویسیم.

 

به پا خواستن جهت منافع کودک درون

 

1-     به یکی از افراد زندگیمان که ما را می هراساند یا خوارو خفیف می کند بیندیشیم.

2-     تصویر او را در حال هراساندن و یا تحقیر خود بکشیم. در حبابهایی که از دهانش می کشیم حرفهایش را بنویسیم. احساس خودمان را هم در حبابهائی که بالای سرمان می کشیم بنویسیم.

3-     گفتگوی میان والد حمایتگرمان و او را به تصویر بکشیم(با دست مسلط)

4-     با دست غیر مسلط تصویر خودمان و او را بکشیم طوری که نمایانگر احساسمان در آن لحظه خاص باشد.

5-     در صورت لزوم از والد حمایتگرمان کمک بگیریم.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

تولد من

 

1-     با دست غیر مسلط در مورد تولدمان و آنچه راجع به آن شنیده ایم بنویسیم.

2-     با دست غیر مسلط تولدی را که دوست داریم بنویسیم.

مشاوره با کودک گذشته ها

1-     تصویر زمانی از کودکیمان را که احساس آزردگی , غم , اندوه, طرد شدن کرده ایم را با دست غیر مسلط بکشیم.

2-     با دست مسلط از کودک درونمان بخواهیم آنچه را که اتفاق افتاده و احساسی را که داشته بنویسد.

3-     از او بپرسیم برای بهبود حالش به چه چیزی نیاز دارد؟

4-     بخواهیم تصویرخودش را سرشار از احساس ایمنی, آسایش و غوطه ور در عشق و محبت بکشد.

5-     بخواهیم هر چیز دیگری را که میخواهد با ما درمیان بگذارد.

 

دوران ماتم

با دست غیر مسلط خاطرات تلخ گذشته را که تجربه کرده اید بکشید.

 

وداع

کسی يا چیزی را که از دست داده اید بکشید و برایش زار زار گریه کنید.

 

شخص مهر آمیز

شخص مهرآمیز دوران کودکیتان را به خاطر آورده و روی او تمرکز کنید.

در مورد چیزی که اکنون ناراحتتان می کند با او گفتگو کنید.

 

اوقات خوش

با دست غیر مسلط همه تجربه های خوش گذشته را بنویسیم.

 

نامه به والدین

 

با دست غیر مسلط به والدینمان در دوران کودکی نامه بنویسیم. نامه ای حقیقی و از دل برآمده.

زایش کودک جادویی

 

سعي كنيم كه گفتگوی ما با کودک درونمان بیشتر هرچه باشد.  با او که وجودش جوهر عشق است , نوزادی مقدس و فرزند تقدس و ما را بسوی جوهر الهی , خدای درونمان , ضمیر برتر, ضمیر درون هدایت می کند هرچه بيشتر محشور شويم.

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

کودک بازیگوش درون

 

1-     با دست غیر مسلط کودک بازیگوش درونمان را بکشیم.(در حال بازی)

2-     بپرسیم چگونه می خواهد بازی کند.

3-     بخواهیم تصویر کارهایی را که در این لحظه می خواهد بکند را بنویسد.

4-     تصاویر را در جایی که مرتب می بینید نصب کنید.

 

کودک بازیگوش گذشته ها

 

1-     با دست غیر مسلط در باره بازیگوشی هاو نشاط دوران کودکی بنویسیم.

2-      تصویر این تجربه را بکشیم.

خندیدن

1-     از کودک درون بخواهیم همه راههایی که از آن طریق می توانیم فضای خنده و بازی در زندگیمان ایجاد کنیم را بنویسد.

2-     بازی ,  رقص, حرکات موزون,  قایم باشک, گرگم به هوا و موسیقی به کودک بازیگوش درونمان اجازه حضور و ظهور میدهد.

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

کودک خلاق درون

 

برای کودک خلاق درون اشتباه معنی ندارد. همه چیز یک تجربه است.

رویاهایمان در این حیطه زائیده می شوند.

حد و مرزی نمی شناسد تا ستاره ها پر میکشد.

به اعماق روح انسان پی میبرد.

سوختش از خزانه بی انتهای شور و شوق و تخیل است.

 

 

کودک خلاق گذشته ها

 

1-     همه خلاقیتهای دوران کودکی را بیاد بیاوریم و بنویسیم.

2-     تصویر خودمان را در حال انجام کاری خلاق بکشیم.

3-     بگذاریم کودک خلاق درونمان تجربه اش را بنویسد.

4-     بخواهیم شعری درباره خودش بنویسد.

5-     از کودک خلاق درونمان بپرسیم در این لحظه چه احساسی دارد. آیا فعال است یا پنهان شده ؟

دوست دارد چه کند و چه احساسی داشته باشد.

چه کنیم تا به خواسته اش برسد؟

6-     بخواهیم کاری را که می خواهد انجام دهد یا چیزی را که میحواهد،  بیان و عیان و یا تجربه کند.

 

فرا خواندن کودک خلاق درون به کار و حرفه مان

 

1-     از او بپرسیم چگونه خودش را در کار و حرفه مان نمایان کند؟

2-     در کدام زمینه کارمان به او جائی داده نشده است؟

3-     دوست دارد چگونه در زندگی حرفه ای مان ظاهر شود؟

4-     او را در اوضاع و شرایط حرفه ای بصورت بسیار خلاق بکشیم.

5-     با دست چپ نقاشی های کج و معوج بکشیم.

 

با چشم بسته با خمیر بازی چیزهایی را که دوست داریم بسازیم.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

کودک معنوی درون

 

1-  کودکی را که در رویایمان مشاهده کردیم بکشیم و پیامش را درک کنیم.

2-  پیش از خوابیدن نامه ای بنویسیم و رویایی بطلبیم تا نشانمان دهد که چگونه برای خودمان نقش پدر و مادری بیافرینیم.

 

کودک معنوی گذشته ها

1-  با دست غیر مسلط تجربه های معنوی دوران کودکیمان را بنویسیم.

2-  بخواهیم با دست غیر مسلط تصویر خودش را بکشد.

3-  از او سوالاتی را که دوست داریم بپرسیم

4-  تصویر بخشهایی از این ملاقاتها را بکشید.

5-  تصویر کودک معنویمان را بکشیم.

6-  شخصی را که هدایتگری معنوی يا موجودی خردمند و دارای روح عشق و شفقت و تعهد است بكشيم.

  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation