Saturday, April 13, 2024
Enter Title
Minimize
تولرانس، حلم
 
معنی لغوی : حلم، صبوری، بردباری، حوصله، تحمل، طال، طاقت، پايداری، تحمل رفتاری که ديگران انجام ميدهند و ما دوست نداريم, مقاومت در مقابل سختی ها.
 
کاربرد:
1)       صنعت : ضريب تحمل هر سيستم
-          مثلا" دستگاهی که به برق کار می کند هرچه نسبت به دامنه نوسان جريان و ولتاژ برق مقاوم تر باشد ميگويند ضريب پايداری يا تولرانس آن بالاتر است .
     - سيستمی که نسبت به تغييرات دما، رطوبت، فشار هوا و    غيره مقاوم تر باشد ميگويند سيستم پايداريش بيشتر است .
     -   مقدار مجاز دوری از يک استاندارد مثلا" در ساختمان و غيره
 
3) سیستمهای اندازه گیری:
     -   نشان دهنده دقت اندازه گیری سیستم است. به این معنی که وقتی گفته میشود تولرانس این دستگاه +- 01/0 سانتی متر است, یعنی هر طولی را با دقت +- 01/0 سانتی متر اندازه می گیرد.
    -  در سيستم های اندازه گيری خطای نسبی کمتر, به معنی دقت بيشتر آن سيستم است .
 
2)- زيست شناسی :
-          موجودات زنده ای که نسبت به تغيير گرما، سرما، بی آبی، بی غذايی و غيره پايدارتر و مقاوت ترند و مقاومت بيشتری از خود نشان ميدهند تولرانسشان بيشتر است .
انسانها می توانند با تمرين در اين زمينه ها خود را مقاوم تر کنند.
-          موجودات زنده ای که تعداد بيشتری ويروس و ميکروب را تحمل می کنند و بيمار نمی شوند می گويند ايمنی شان بالاتر است و پايداريشان در مقابل بيماريها بيشتر است .
با تزريق واکسن می توان انسانها را نسبت به بيماريها ايمن کرد.
-          گياهان پايدارتر در مقابل آفات از تولرانس بالاتری برخوردارند.
-          ظرفيت نسبی رشد موجودات در شرايط سخت و نامساعد.
- روانشناسی :
- انسانهائی که در برابر ناملايمات، مشکلات زندگی، برخورد   نامساعد ديگران، خستگی فکری و جسمی و غيره پايداری شخصيتی و بردباری دارند، و واکنش متناسب با موضوع از خود نشان می دهند، تولرانسشان بالاست .
- به عبارت ديگر خشم و کينه بر آنها غالب نيست.
- در واقع تولرانس در روانشناسی یعنی حلم, درک و مهر,عفو, قبول,قابلیت کنترل شخصی وخویشتن داری( Self Control ) و روحیه مثبت داشتن است.
 
ضررهای نداشتن تولرانس (پايداری )
- هر فکری، فکر نزديک به خود را می جويد. ميل به تنبيه و عناد، تنبيه و عناد را جذب می کند(عناد بخود و ديگری) و باعث می شود انسان جز زشتی و پلیدی را نه بیند
- پرخاشجوئی را در انسان تقويت کرده و از انسان موجودی خود خواه وغیرقابل تحمل می سازد.
- روابط انسانی را تخريب می کند.
- جسم و روح تحليل رفته و بيماريهای سايکوسوماتيک(روان تنی) عارض می شود.
- اختیار عمل به رفتار متناسب را از انسان می گیرد.
 
 
فوايد تولرانس (پايداری)
- پرورش روحیه مهر به خود وعفو, تولرانس فرد را بالا می برد ورضایت از خود واز دیگران را زیاد می کند.
-  تولرانس قدرت بخشش انسان را بالا می برد و خوشبختی انسان متناسب با مقدار عفويست که در دلش وجود دارد.
- محبت به خود و ديگران را زياد می کند.
-  روحيه مثبت و نشاط و خوشی را درما تحکيم می کند.
-  حسن روابط انسانی را تقویت می کندکه رضايت ازخود را بالا می برد.
- اعتماد به نفس را زیاد کرده و باعث ديدن حساسيتهای خود و ديگران می شود.
-  داشتن تولرانس انسان را موفق تر می سازد چون در لحظه قادر است دورانديشی کند.
-  تصوير ذهنی موفقيت را تقويت می کند.
-  باعث الگوشدن از نظر شخصيتی می شود.
-  رفتار از حالت عکس العملی خارج شده و به حالت اختياری در می آيد.
-  تعصب ها کنار رفته و تعقل جای آن را می گيرد.
-  ميل به انتقامجوئی و عناد جای خودش را به احقاق حق معقول و همراه با مهر,تعمق و تعقل و آینده نگری می دهد.
-   به ندرت ممکن است از تولرانس کردن پشیمان شویم, در حالیکه رفتارها انفجاری ناشی از خشم در اکثر موارد باعث پشیمانی ما می شود.
-   روحیه مثبت وبا نشاط را تحکیم می کند.
-   حسن روابط انسانی و آشتی با خود را به ارمغان م ی آورد.
 
عوامل نداشتن تولرانس :
- توقعات عصبی و بيجا و کمال طلبانه
- روحيه منفی (احساس اجحاف ، فريب و تحميل )
- عدم درک از واقعيات زندگی: مثل اينکه کسی سر و کارش به يک اداره عريض و طويل می افتد و سردوانده می شود و تلافی سيستم غلط آن اداره را بر سر يک کارمند بدبخت خالی می کند.
- عناد بخود و تعکيس آن
- اضطراب اساسی
- نداشتن اعتماد بنفس
- باورهای غلط
- عادت
- شرطی به شش آفت دوستی و بعضی رفتارها و گفته ها.
- رنجش.
- زخم غرور.
- مشکلات و مشغله ذهنی و جسمی شدید.
- توقعات بی جا و کمال طلبانه.
- عناد به خود وتعکیس آن.
- وجود انگیزه های عصبی.
خشم های فرو خورده.
 
مراحل تولرانس :
- حلم: نداشتن انگيزش آنی و داشتن قدرت حفظ ظاهر خود(به تعويق انداختن انگيزش آنی ) در حاليکه ممکن است در درون خود راحت نباشيم .
- قبول: يعنی پذيرفتن انسانها همانطور که هستند نه آنطور که ماتوقع داریم باشند.
- درک: پيدا کردن قدرت درک ديگران با کسب شناخت از روحيه آنها. مثلا" چرا آدم پز می دهد، پرخاش می کند، خلف وعده می کند، شارلاتان است، فرصت طلب و چرتکه بدست است، فضل می فروشد، خود را مقايسه می کند، يا ديگران را مسخره و تحقير می کند.
- عفو: در مورد کسی که رفتارش کنترل شده و اختياری نيست غيراز عفو چکار می توان کرد. البته این به معنی تابع آن فرد شدن نیست بلکه با آرامش و انسجام فکری می توانیم رفتار مناسبی با این فرد کرده و زیر بار تحمیل او نیز نرویم.
- تفکر مثبت: تفکر مثبت با تلقين پنج واقعيت حاصل می شود و بهتراست قبول کنيم که خطای انسانها از ضعف آنهاست و بجای کينه توزی به آنها ترحم کنيم .
- تولرانس با خود: بخش مهمی از کار است و مهمترين قسمت تمرين ماست:
چون بدليل تربيت غلط خشم فروخورده و احساس اجحاف و فريب زيادی داريم و تولرانس آنها را کم می کند.
 
 
راههای بالابردن تولرانس :
- تلقين اينکه هيچ چيز توهين نيست مگر اينکه ما توهين تلقی اش کنيم، البته به این معنی نیست که اجازه دهیم هرکس هر طور دلش خواست با ما رفتار کند.
- تلقین اینکه آدم بد وجود ندارد. آنکه بدش می دانيم مريض است و نابالغ و شرطی و بدعادت .
- تمرين گوش دادن
-تمرین تفکر مثبت.
- تمرین عفو.
- تلقين اينکه جز آنچه نمودی دگر هيچ نمی توانستی
                                          کنون ببين به علاجش چکار بايستی
- تلقين اينکه در برخورد با تحکم، تحميل، تحقير، ملامت، مخالفت، مچگيری ملايم، متين، مهربان، متبسم و منطقی هستم .
- حسن جوئی
- دفترچه ساعتی
- تلقين پنج واقعيت و پنج پند
- رنجش زدائی
- تمرين عملی و عمدی تولرانس و حلم، هرچه بيشتر بهتر
- ريلکس
- بدانيم که معنی تولرانس گذشتن از حق و حقوقمان نيست بلکه احقاق آن به بهترين و انسانی ترین روش است.
- چون محرک انسان انگيزه است انگيزه هايمان را پيدا کرده و عوض کنيم .
- کوشش در شناختن حق و حقوقمان کنیم، چون با اين کار به جای داد و بيداد و جارو جنجال حقمان را باآرامش و اعتماد بنفس می گيريم .
- هنگام رانندگی مقررات را رعایت کنیم.
 
 
  
Privacy Statement  |  Terms Of Use
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation