جمعه, مرداد 27, 1396
Enter Title
کمينه
چگونه در خدمت خود باشیم
 
وقتی صحبت از خدمت به خود می شود, اینطور به ذهن اکثریت می آید که حتما توصیه های خو خواهانه ای در انتظارشان است. ولی واقعیت امر آنست که کسی قادر است به دیگران خدمت کند که ابتدا در خدمت خود باشد. آیا مادری که به فکر سلامتی خودش نیست می تواند فرزندان سالم تربیت کند. یا کارمندی که نمی تواند برای خود کار سالم و مفیدی انجام دهد, می تواند برای دیگران مفید باشد؟
خدمت کردن به خود ملزوماتی دارد که ابتدا به بررسی آن می پردازیم وسپس به موارد آزار خود وخدمت به خود می پردازیم:
بدانیم که منشاء و مبنای مشکلات ویا خوشبختی در درون ماست و نه در بیرون ما, و مطمئنا فقط ما خودمان می توانیم نسبت به تغییر و تحول در خود موثر باشیم, پس به دنبال راهکارهای مربوط به آن بگردیم.
خوشبخت زندگی کردن ارثی نیست بلکه فطری و آموختنی است, و نیاز به نقشه و انجام کاری برای آن دارد.
پند سوم پنا می گوید: فکر می توتاند همه چیز را بهتر کند و احساسات را تغییر دهد, پس تا می توانیم تمرین فکر سواری کرده و فکرهای منفی را که مارا دچار احساس نارضایتی می کند از خود دور کرده و تفکر مثبت راکه روحیه لذت از زندگی و اعتماد به نفس را زیاد می کند جایگزین کنیم.
نگرانی ها و ناراحتی های خودرا پیدا کرده و بشناسیم, چون اولین قدم در رفعشان شناختن آنها است. در حالیکه نادیده گرفتن و سرپوش گذاشتن روی آنها نه تنها باعث منفعل شدن و از بین رفتنشان نمی شود بلکه در گوشه های تاریک ذهن انبار شده و در زمان نامناسب مانند چلیکی پر از باروت عمل کرده و باعث تخریب ما و ارتباطاتمان میشود. مثلا ندیدن ویا فراموش کردن و انکار رنجشها باعث حل آنها نمی شود.
چگونه خود را آزار می دهیم
1)      توقع زیادی از خود.
2)      ملامت خود.
3)      تحریم لذات مشروع.
4)      خواری طلبی.
5)      شکنجه خود.
6)      پر کردن دفترچه ساعتی با کارهای سنگین و زمان برکه در یک روز امکان انجامش نیست.
7)      به تعویق انداختن کارهای مهم و ضروری وپرداختن به منصرف سازها.
8)      تحمیل خواسته ها واهداف دیگران به خود.
9)      پر کردن دفتر ساعتی خود با کارهائی که برای ما سخت و خسته کننده است و ایجاد احساس اجحاف در ما میکند.
تمرین های مفید برای خدمت به خود:
1)      در برنامه روزانه ویا هفتگی خود کارهائی که رضایت از خودمان را زیاد می کند به گنجانیم و از انجام کارهائی که مارا از خود ناراضی می کند به پرهیزیم.
2)      به جای تمرکز کردن روی خطاها ونقایص خود, سعی در جبران خطاها ورفع یا قبول نقایص خود کنیم.
3)      به جای تاسف خوردن به شکست هایمان به آنها به صورت یک تجربه نگریسته و نقاط قوت وضعف خودرا پیدا کرده, حد توانائی مان را بیابیم واز آنها در برنامه ریزی های بعدیمان استفاده کنیم.
4)      حتما برای خودمان هدف انتخاب کنیم. هدفمان در محدوده توانائی ها وامکاناتمان باشد نه بیشتر و نه کمتر. یعنی سعی کنیم علائق, انگیزه ها, استعدادها, توانائی ها و امکانات خود را درست دیده وبرآورد صحیح کنیم. هدفهای غیر واقعی بر پایه غرورها بنا می شوند و شکستنی هستند.
5)      مهر بی انتظار داشته وتمرین مهرورزی کنیم, ولو فقط یک نگاه مهرآمیز باشد.
6)      تمرین شرطی زدائی شش آفت دوستی کنیم. و با تمرین در مقابل تحکم, تحقیر, تحمیل و مخالفت, ملامت ومچگیری خود را واکسینه کنیم.
7)      تمرین رعایت طلسم تصا(تواضع, صداقت, ادب) کنیم.
8)      رنجش زدائی کنیم.
9)      عناد به خودمان را ریشه یابی کرده و برطرف کنیم. بخصوص موارد عناد به دیگران را بررسی کنیم, چون در اغلب موارد عناد ما به دیگران تعکیس عناد به خودمان است.
10)   باید ها وتابوهایمان را یافته وبرطرف کنیم. واکنش سنجی کرده و بر اساس اینکه چه بهتر بود می گفتم, و چه بهتر بود می کردم, برای خود رفتار از پیش تعین شده درست کنیم. وآنرا تمرین و تلقین کنیم تا ملکه ذهنمان شود.
11)   تمرین تولرانس, حلم وانطعاف پذیری کنیم.
12)   برای احتراز از روزمرگی برنامه ریزی وفعالیت کنیم.
13)   تمرین عفو کنیم
14)   به خودمان, احساسات و علائقمان احترام بگذاریم.
15)   توقعات عصبی وبیجا از خودمان را یافته و برطرف و یا تعدیل کنیم کنیم.
16)   کارهایمان را از مهم و ضروری تا کم اهمیت و غیر ضروری اولویت بندی کنیم.
17)   در دفترچه ساعتی زمان کافی برای کارهای ضروری منظور کنیم.
18)   موارد تحریم لذات مشروع را در خودمان یافته و با لذت مشروع بردن از زندگی وتمرین شاد بودن جایگزین کنیم.
19)   تمرین کنیم که از هر کاری که می کنیم لذت ببریم واز اینکه توانائی انجام آن کار را داریم شاکر باشیم.
20)   تصویر مثبت از خود بسازیم
21)   پیشرفت سنجی مثبت کنیم.
22)   تجربه های موفق و برجسته خود را نوشته ومرور کنیم.
23)   لباس مرتب و تمیزبپوشیم (نه لزوما فاخر وگران قیمت و استثنائی).
24)   خاطرات خوب و خوشمان را نوشته و مرور کنیم.
25)   کسانی را که دوستشان داریم و دوستمان دارند لیست کرده و مرور کنیم.
26)   واکنش های پیش ساخته برای رفتارهای ناخواسته خود قرار داده وتمرین کنیم (مثل تمرین " نه گفتن").
27)   جای راحت بخوابیم تا اذیت وشکنجه نشویم.
28)   دیگران را با تحقیر, تحکم, پرخاش و کنایه وزخم زبان وادار به رفتارهائی که باعث آزار و شکنجه ما می شود نکنیم.
29)   برای خودمان خسیس نباشیم.
30)   هنگام غذا خوردن خاطرات خوب را به یاد بیاوریم و حرفهای مثبت بزنیم.
31)   اگر از حقوقمان ناراضی هستیم با تصویر رفتار از پیش تعیین شده درخواست اضافه حقوق کنیم. البته اگر مجبور نیستیم که با حقوق کم بسازیم.
32)   اگر خاطرات و یا صحنه های آزار دهنده و شکنجه آور در ذهنمان جاری می شود, آنها را به درون خورشید پرتاب کرده و بسوزانیم.
33)   برای احتراز از هیپوکندریاک شدن (یعنی اینکه اگر سرما خورده ایم فکر می کنیم سل گرفته ایم), به موقع به پزشگ مراجعه کنیم.
34)   عادتهای مضر مثل سیگار کشیدن, مشروب خوردن,قمار, و..... را ترک کنیم.
35)   سعی کنیم غذای سالم بخوریم وتعادل را در خوردن رعایت کنیم.
36)   در انجام کارهای ضروری کوشا و پی گیر باشیم .
37)   در کار کردن حد و اندازه نگه داریم.
38)   با بیکاری و بی برنامگی خود را افسرده و از خود بیگانه نکنیم.
39)   در هر روز حد اقل یک ساعت, در هر هفته حداقل یک روز و در هر ماه حداقل سه روز را به خود اختصاص دهیم.
40)   به نزدیکان و عزیزان خود عشق بورزیم.
41)   انتظار درک شدن از جانب دیگران را نداشته باشیم.
42)   از مقایسه منفی خود به پرهیزیم.
43)   با داشتن هدفهای مشخص خود را یکدله کنیم.
44)   ورزش کنیم, شاد باشیم و برقصیم.
45)   حتی الامکان شغلی را انتخاب کنیم که به آن علاقه داریم, یا سعی کنیم که شغلی را که داریم دوست بداریم.
46)   از خودمان دقیقا مثل عزیز ترین کسانمان مراقبت کنیم.
47)   با خدمت های غیر ضروری به دیگران در آنها توقع زیادی ایجاد نکنیم.
48)   در لحظه زندگی کنیم.
49)   ضعیف نوازی کنیم نه ضعیف آزاری.
50)   در زندگی خود به دنبال قهرمان نگردیم.
51)   به خودمان احترام بگذاریم واجازه ندهیم هرکس با ما هر طور خواست رفتار کند.
 
 
 
 
  
حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
پرورش نیروی انسانی