جمعه, مرداد 27, 1396
Enter Title
کمينه

 

فن گله
   اولين نكته اي كه در فن گله بايد مد نظرداشته باشيم اين است كه قبل از استفاده از اين فن حتما بايد رنجش زدائي كرده باشيم و قلبا ايمان پيدا كرده باشيم كه منظور از گله كردن انتقامجوئي و تلافي كردن نيست؛ بلكه بهتر شدن روابطمان است.
 دومین نکته اینکه در يك رابطه نزديك و صميمي ما مسئوليت داريم كه خواسته هاي به حق و به جايمان را به طرف مقابل بازگو كنيم واز او بخواهيم آن طوري كه شايسته هستيم با ما رفتار كند.
سومین نكته بعد ازاينكه اگر احساس مي كنيم كه با بازگو كردن رنجش به هيچ نتيجه اي نمي رسيم و رابطه امان خراب تر مي شود بهتر است از گله صرف نظر کرده و یا آنرا به وقت ديگري موكول كنيم وروي موارد زير كار كنيم:
                                                                               
1)  در اين مدت ديدمان را نسبت به مسئاله تغيير دهيم, یعنی از زوایای مختلف به آن نگاه کرده وبررسی اش کنیم.
2)  با به ياد آوردن محسنات طرف مقابل وكارهاي او كه ناشي از درك ما بوده، احساسمان را متناسب با فكرمان اصلاح كنيم.
3)   از طرف مقابل حسن جوئي كنيم، وبا اين كار احساس خوب قبلي
     را به خاطر بياوريم، تا هم به طور منطقي و هم احساسي آماده   گله شويم.
4)     و بدانیم که رنجش نمي گذارد كه حس خوبي به مردم بدهیم و زيبايي هاي آنها را به بينیم.
5)     سعی کنیم خودمان را جای طرف مقابل قرار داده و از دید او به مسئاله نگاه کنیم.
 
 
نكاتي كه در فن گله مهم است و اجراي آنها نتيجه بخش است:
1)     گله با تمجيد و بيان حسن و خوبي او آغاز شود
2)     گله را حتما به خود آن شخص بگوئيم نه به ديگري.
3)     سعي كنيم در حضور ديگران به او اعتراض نكنيم، چون بسياري   افراد اعتراض را با حمله به خود اشتباه مي گيرند. به خصوص در حضور ديگران حالت تدافعي گرفته و بي توجهي به احساساتشان باعث مي شود كه بيشتر برنجند و اصلا به نكاتي كه به آنها گوشزد مي كنيم گوش ندهند.
4)     هرگز رفتار آن شخص را با ديگري مقايسه نكنيم .
مثلا به همسر فعلي خودبگوييد كه همسر قبلي شما هيچ وقت شمارا منتظر نمي گذاشت! مقايسه تقريبا هميشه باعث ميشود كه طرف به گله شما گوش ندهد، حتي اگر اعتراض شما به جا باشد، چون هيچ كس ميل ندارد پايين تر از ديگري در نظر قرار بگيرد.
 
 
5)     بهتر است كه اول تمرين كنيم و با توجه به خصوصيات او از كلمات مثبت استفاده كنيم.
6)     هر چه زودتر گله خودرا مطرح كنيم. يعني در اولين فرصتي كه با او تنها بوديم و مي توانستيم، حرف خودرا مطرح كنيم.
-         هنگامي كه گله را به تاخير مي اندازيم گفتنش سخت مي شود.
-         صبر كردن ممكن است باعث شود دلخوري رامرتب در ذهن مزه مزه كنيم ودر نتيجه احساساتمان منفي شود.
-         از طرفي مطرح كردن گله گذشته ها ممكن است رفتار مارا كينه توزانه جلوه دهد.
7)     مستمع خوبي باشيم و به سخنان او خوب گوش دهيم.
8)     به او نگاه كنيم و صحبت كنيم، البته نه به حالت خيره.
9)     بيان گله نبايد حالت عصبي داشته باشد.
10)وقتي يك گله را يك بار گفتيم وطرف مقابل به دقت گوش كرد دوباره تكرار نكنيم و از طرف اعتراف نگيريم.
11)فقط به رفتاري از طرف مقابل اعتراض كنيم كه براي او قابل تغيير دادن باشد، و نه به شخصيت او.
12)با بيان و كلمات خودگله امان را مطرح كنيم و نه با نگاه و صورتمان.
واين دو با هم هماهنگ باشد.
13)سعي  كنيم در هر بار فقط يك گله را مطرح كنيم و نه بيشتر. چون در غير اين صورت نكته اصلي در ابهام باقي ميماند و يا سوء تفاهم پيش مي آيد.
14)براي بيان گله خود مقدمه چيني نكنيم:
 
مثلا:
-         گوش كن خيلي وقته كه مي خواهم راجع به مسئله اي با تو صحبت كنم.
-         ممكن است اين مسئله به تو آسيب برساند. ولي خواهش مي كنم از چيزي كه ميخواهم بگويم ناراحت نشو.
-         مي خواهم چيزي را به تو بگويم كه براي خوبي خودته.
-         می خواهم مطلبی بگویم خواهش می کنم عصبانی نشو.
هيچ چيز بدتر از اين مقدمه چيني ها نيست چون در اين صورت هم خود وهم او را متقاعد كرده ايم كه آنچه قصد گفتنش راداريم بدترين چيز دنياست. به اين ترتيب طرف مقابل هرگز قادر نخواهد بود كه آن را دوستانه و از روي محبت برداشت كند.
15)  از طعنه و تمسخر يپرهيزيم.
16)  وقتي گله را مطرح كرديم به خاطر آن عذر خواهي نكنيم.
17)     هيچوقت از طرف نپرسيم كه چرا اين عمل را انجام ميدهد، فقط از او بخواهيم كه ديگر آن كار را تكرار نكند. در بسياري موارد چون ما جرات صريح و مستقيم گفتن درخواستمان را نداريم آن را به صورت سئوال مطرح مي كنيم. در حالي كه اشخاص اين نوع سئوال كردن را دخالت در امور شخصي اشان مي دانند وحالت تدافعي به خود مي گيرند.
براي افراد راحتتر است كه آن كار را تكرار نكنند تا در موردش به شما توضيح دهند.
18) در صورت لزوم صحبتهاي خود رااز قبل آماده كنيم.
19) از كلمات " هميشه" و " هرگز " استفاده نكنيم.
20)     مستمع خوبي باشيم و با حلم و تولرانس به توضيحات طرف  مقابل توجه كنيم.
21) در اول و آخرصحبت بگوييم شايد ما اشتباه كرده باشيم.
22) به خودمان يادآور شويم كه آدمها دو رو دارند، روي خوب وروي بد.
 پس سعي كنيم روي خوبشان را روبياوريم.
23) و در آخر اين نكته را به خودمان تذكر ميدهيم كه:
اگر به انسانها آن چيزي را كه دوست دارند بدهي، آن چيزي را كه دوست داري به تو خواهند داد.
24) رفتارمان با طرف مقابل محترمانه و با محبت باشد.
 توضيحاتي كه با اين روش يعني بدون خشم، عناد و ميل به انتقامجويي ابراز ميشود به شناخت بيشتر يكديگر وشناخت مسئله انجاميده وباعث شناخت بيشتر و بهتر مسئله, پیدا کردن راه حل و رفع كدورت ميشود.
 
 
  
حريم شخصي كاربران  |  شرایط استفاده
پرورش نیروی انسانی